Kuantum Eğitim Programı

 

KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ

Kuantum düşünce, kişinin, hayatında istediği amaçlara bir bir ulaşmasını sağlayan düşünce modelidir. Öncelikle bizim, olmak istediğimiz kişi haline gelmemizin yolunu bize gösterir.

“SIRADAN DÜŞÜNCELER, İNSANIN KENDİ KONTROLÜNDE OLMAYAN, GELİŞİGÜZEL, OTOMATİK VE YARARSIZ DÜŞÜNCELERDİR. İNSANIN DOĞUMUNDAN BAŞLAYARAK ÇEVREDEN ALDIĞI MESAJLARI, OLUŞAN SAHTE BİR BENLİĞİN OTOMATİK REFLEKSLERİ BİÇİMİNDE CEREYAN EDER.

Kişi, bu durumda seyirci gibi davranır. Oysa Kuantum düşünce tekniğinde kişi, yaşadığı olaylar ile düşünceleri arasındaki bire bir ilişkiyi fark eder; şu anda yaşadığı her şeyin geçmiş inanç ve kabul edişlerinin sonucu olduğunu bilir. Kuantum düşünce, kişinin hayatında istediği amaçlara bir bir ulaşmasını sağlar. Öncelikle bizim olmak istediğimiz kişi haline gelmemizi sağlar.

Gerçekten de korku, endişe gibi düşünceler hayatımıza hiçbir yararı olmadığı gibi pek çok zorluğu var. Oysaki Kuantum Düşünce Tekniği; yani “yaratıcı düşünce” hayatımıza yalnızca olmasını istediğimiz şeyleri getirebilmemizi sağlar.

Kuantum Düşünce Tekniği İle Hayallerinize Kavuşmak Mümkün!

Kuantum düşünce, kuantum alanını etkileyen düşünce biçimidir. Bu alanı etkilediğinizde, hayatın her alanını etkilemiş olursunuz. Kuantum düşünce, vesvese, kuruntu ve vehimden farklı olarak tepkisel, otomatik bir düşünme biçiminden farklı olarak hücresel düzeyde etkili olan derin inançlarımızın etkilediği düşüncelerdir. İşte kuantum düşünce, yaratıcı ve değiştirme gücüne sahip bu tür düşünceyi temsil eder. Kuantum Düşünce Tekniği de temel düzeydeki bu düşünceleri değiştirmek için uygulanan yöntemleri içerir.

Sıradan düşünce, düşük frekanslı düşüncedir. Korku vehim ve güvenlik ihtiyacından kaynaklanır. İnsanın kendi kontrolünde olmayan, gelişigüzel, otomatik ve yararsız düşüncelerdir. İnsanın doğumundan başlayarak çevreden aldığı mesajları, oluşan sahte bir benliğin otomatik refleksleri biçiminde cereyan eder. Kişi bu durumda seyirci gibi davranır. Sanki kendi kafasının içinde kendi kontrolü dışında düşünen bir başkası var. Bu yüzden kişi pasif durumdadır. Ne istediğinden çok, ne istemediğine odaklanır. Sorumluluğu yüklenmekten çok, hep bir başka şeyi suçlamaya yöneliktir.

Oysa kuantum düşünce tekniğinde kişi, yaşadığı olaylar ile düşünceleri arasındaki bire bir ilişkiyi fark eder; şu anda yaşadığı her şeyin geçmiş inanç ve kabullenişlerinin sonucu olduğunu bilir. Kişilere ve olaylara takılıp kalmaz. Sebep aramaz, şikayet etmez. “keşke” demez. Sadece geçmişi arındırıp geleceği yaratmakla ilgilenir. Kuantum düşünce, insanın sakin bir uyanıklık durumundayken ürettiği yaratıcı düşüncelerdir.

Pratik olarak kaliteli düşünceler ki bunlar yüksek frekanslı düşünce ile gerçekleşir. Şükür, sevinç, neşe gibi. Hayatımıza aynı biçimde “yüksek nitelikli şeyleri” sokar. Bolluk, bereket, sağlık ve afiyet şeklinde özetleyebileceğimiz bu sonuçlar keyifli bir çabayla kolayca hayatımıza girer. Aynı zamanda beden sağlıklı bir şekilde işler. Çünkü hastalık, düşük nitelikli düşüncelerin ürünüdür.

Kişi önce, gün içinde kullandığı dili inceler.

Bunların içinde kendisini geliştirmeyen, ileri götürmeyen, mutlu etmeyenleri ayıklamaya başlar. Bunların yerine pozitif söylemleri koyar; “ben şanssız biriyim” yerine, “her şey beni destekliyor” gibi. Sonra hayallerini amaçlarına göre düzenler. Neyi istiyor ve arzu ediyorsa, sanki onlara şimdiden ulaşmış gibi net ve açık imgelemeler yapar. Nasıl biri olmak istiyorsa, onun gibi davranır. Başlangıçta bu konuda biraz zorlansa bile, sonra yeni düşünce ve tavırlar alışkanlık haline dönüşür. Bilinçaltının olağanüstü gücünü kullanmaya başlar. Sezgilere ve ilhamlara açar kendini. Bilinçaltının uyarılarına ve desteklerine kendini açar.

Bu teknik sadece bir konuda değişim yaratmaz total bir değişim sağlar. Zaten gerçek değişim bütüncül bir bakış açısından doğan, total bir değişimdir.

İnsanın derin düşüncelerini değiştirince hastalıkları iyileşeceği gibi, özel ilişkileri düzene girer ve hayatına daha çok bolluk akar. Sen ne bekliyorsun? Önemli olan budur. Bunu her halinle sergilemelisin.

Kalıcı olur. Çünkü değişim çok derin düzeyde, hücresel bellek düzeyinde gerçekleşir. Karakteri yeniden inşa eder. Alışkanlığa dönüşür. Temel olarak karakter düzeyinde inşa edilen tutum ve davranışlar kalıcı etki yapar. Ayrıca kendi hayatında aktif ve yaratıcı olabildiğini gören insan yavaş yavaş kendisiyle ilgili büyük bir özgüven geliştirir. Bu süreç adım adım ilerleyen bir gelişme seyri takip eder. Her bir adım kişiye kendi gücünün sınırları konusunda yeni fikirler sunar. Sonunda sınırsız ve sonsuz bir gücü olduğunu fark eder.

Kuantum Düşünce, aslında insanların çoğunun gerçekte böyle yaşamak istemediklerini fark etmekten doğan bir bilgiden de hareket eder. Bunu istiyor gözükebilirler. Bunu söyleyebilirler. Ama doğru değildir bu. Çünkü isteseler yaparlardı! Bu kadar açık ve basit. Tam tersine ters bir mantıkla ( Nasıl bir mantıksa bu!) Örneğin güven içinde olmayı başarısız olmakta bulabilirler. Zaten işin esası bu yanlış stratejiyi terinse çevirecek yöntemi bulmaktır. İşte Kuantum Düşünce bunu başararak kişiye tekrar hakkı olan mutluluğu elde etmesi için gereken imkanı verir.

Kuantum Düşünce Modeli Bilinçli Seçimdir.

Ne istediğine, ne olmak istediğini sen seçer ve onu düşünür onu tasarlarsın. Asla imkansız demezsin, nasılını bilmesen de ona odaklanırsın, nasılı zaten bunu büyülü yapan şeydir.

Hepimiz Halifeyiz. Tasarlayan, isteyen yaratan, onun sorumluluğunu alan ve yeniden yaratan (tanrısal yaratma değil bu) bir varlık.

Çünkü bize sınırsız bir dünya sunuyor. Büyülü bir dünyanın kapısını aralıyor. Bizi bir seyirci ve figüran olmaktan, oyuncu olma seviyesine yükseltiyor. Şeylerin hiç de göründüğü gibi olmadığını gösteriyor bize. Aslında Kuantum Fiziği Aydınlanma çağının fiziğidir.

Yeni bir perspektif sunuyor, yeni bir bakış açısı sunuyor.

Eğitim Seçenekleri

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bu Sayfayı Paylaş

Sık Sorulan Sorular

Daha Fazla Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz

1) KUANTUM DÜŞÜNCE:
Kuantum Düşünce Yöntemi
Kuantum Düşünce Nedir?
Neden Kuantum Düşünce
Klasik Fizik ve Metafizik
Kuantum Fiziği

2) BEYNİMİZ
Beynimizin 3’lü Yapısı
İlkel Beyin
Limbik Sistem
Korteks
Nöronlar ve Öğrenmenin Aşamaları

3) YASALAR
A. ZİHİNSEL YASALAR
Sebep Sonuç İlişkisi
Bedensellik Yasası
Beklenti Yasası
Bilişsel Uyumsuzluk Yasası
Tersine Dönme Yasası
Eylemsizlik Yasası
Israr Yasası

B. EVRENSEL YASALAR
Çekim Yasası
Neden Sonuç Yasası
Şükran Yasası
Sevgi Yasası
Bütünsellik Yasası
Hak Yasası
Evrim Yasası

4) BİLİNÇALTI VE DÜŞÜNME YÖNTEMİ
Olumsuz Düşünceleri Değiştirme Tekniği
Olumlu Düşünmek İçin;
Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri
Ne İstediğinizi Belirleyin
Mutlu Ruh Hali
Bilinçaltı İnançları
Ego Bilinci, Öz Bilinç, Öz Değer
Bilinçaltı Temizleme

5) DUYGULAR
Korkularla Baş Etmenin Yolları
Bazı Temel Korkular
Sevgi ve Korku Enerjisi

6) MENTAL UYGULAMALAR
Afirmasyon ve Meditasyon Örnekleri
İmajinasyon § İmgeleme
Ol- Yap Sahip Ol Modeli
Nefes Egzersizleri

Genel katılıma açıktır.
Konuya ilgi duyan herkes katılabilir
Alan Profesyoneli koçlar / Danışmalar

Yurtiçi veya yurtdışı üniversite sertifikası

Evet her ders sonrası paylaşılacaktır.

Sertifikasyon süresi 30 saat 8 ders uzaktan canlı / teorik bilgi paylaşımı, (günlük 4 dersten haftada 3 gün olmak üzere toplam 2 gündür)
Programın bu bölümüne kadar olan kısmını tamamlayan öğrenci çevresinden bir kişiye 20-40 dakikalık bir seans uygulaması yaparak videoya alır.
Tüm süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenci eğitmen ile 2 ders birebir supervizyon gerçekleştirir.

İndirimler ve güncel kampanyaları öğrenmek için 0531 271 09 20 numaralı hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yukarıda detayları paylaşılmış olan eğitim programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz

Sertifika da yazmak üzere Kimlik belgesinin fotoğrafını isim soyisim ve tc görünecek şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Göndermek istemeyen öğrenciler yazımdan kaynaklı harf / rakam sorumluluklarını alarak yazılı bir şekilde de gönderebilirler.

GSM numaranız.

E mail adresiniz.

İkamet adresiniz.

Bu bilgiler kayıt işlemleriniz, sertifika bilgileriniz ve sertifika kargonuz için talep edilmektedir.

Bilgileriniz KVK kapsamında korunacak olup, iş birliği yaptığımız sertifikasyon kurumları ve eğitmenler dışında başka bir kurum veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

Programa kesin kayıt için öğrenci bu bilgilerle beraber 1000 TL ücreti belirtilen hesaba yatırır veya makbuz karşılığında elden öder.

Eğitim başlangıcından 3 gün öncesine göre pesin ödemede 1000 TL düşürülerek kalan kısmını,

Taksitli ödeme ise taksit formundaki tutara göre ödeme yapabilir.Öğrenci eğitim başlangıç tarihinden bir hafta öncesine kadar programı iptal edebilir veya tehir edebilir.

İNSALARIN HAYAL DÜNYASINI GERÇEK DÜNYALARINA BAğlAMAYI VAADEDİYORUZ.

Bize Ulaşın!

Adres

Başakşehir Mah. Olimpiyat Stadı Yolu Medikule F1 KAT 14 daire 173 Başakşehir / İstanbul

iletişim

Telefon : 0531 271 09 20

Email : emrah@emrahboldag.com

çalışma saatleri

Ptesi / Cuma  09:00 – 19:00

Cmt / Pazar 10:00 – 14:00

Takip Edin!

Lütfen bilgileri eksiksiz giriniz.